Brot

Ciabatta

Zutaten: mg/Phe Leu Tyr Met g/E 250 g ew Mehl 37,5 32,5 7,5 7,5 0,8 250 g Mehl (normal) 1375 2050 800 425 25 400 g Wasser 0 0 0 0 0 12 g Salz 0 0 0...

Fladenbrot und Bagels PKU Eiweißarm

Zutaten: mg/Phe Leu Tyr Met g/E 1200 g ew Mehl 108 180 132 60 2,4 84 g Hefe 617,4 1009,6 504,8 252,8 14 250 g Schlagfix 72,5 125 70 62,5 1,5 370 g Wasser...

Focaccia

Zutaten: mg/Phe Leu Tyr Met g/E 300 g ew Mehl 45 39 9 9 0,9 100 g Mehl (normal) 550 820 320 170 10 250 g Wasser 0 0 0 0 0 8 g Salz 0 0 0 0 0...

Frischkäsebrötchen

Zutaten: mg/Phe Leu Tyr Met g/E 800 ew Mehl 72 120 88 40 2,4 0 g Mehl (normal) 0 0 0 0 0 150 g Frischkäse 459 936 450 216 9 10 g Salz 0 0 0 0 ...

Kastenweißbrot

Zutaten mg/Phe Leu Tyr Met g/E 400 g ew Mehl 36 60 44 20 1,2 6 g Salz 22 g fr. Hefe 169,4 286 147,4 63,8 3,674 300 ml Wasser 20...

Laugenbrezel/Laugenbrötchen PKU Eiweißarm

Zutaten mg/Phe Leu Tyr Met g/E 300 g ew Mehl 27 45 33 15 0,9 3 g Salz 10 g Eiersatz 0,2 0,4 0,2 0,1 0,02 10 g fr. Hefe 77 130 67 29 1,67...

Paprikabrot PKU Eweißarm

Zutaten: mg/Phe Leu Tyr Met g/E 550 g ew Mehl 49,5 82,5 60,5 27,5 1,7 300 g Wasser 0 0 0 0 0 7 g Trockenhefe 120,5 225,3 112,7 56,3 2,8 15 g Paprikapulver...

Gefülltes Brot / Brötchen

Zutaten: mg/Phe Leu Tyr Met g/E 600 g ew Mehl 90 78 18 18 1,8 7 g Trockenhefe 120,4 197,1 98,6 49,3 2,5 300 g Wasser 0 0 0 0 0 125 g Champignons 201,3...

Baguette

    Zutaten: mg/Phe Leu Tyr Met g/E 400 g ew Mehl 60 52 12 12 1,2 250 g lauwarmes Wasser 0 0 0 0 0 20 g frische Hefe 154 260 134 58 3,4 5 g...

Frühstücksbrötchen

Zutaten: mg/Phe Leu Tyr Met g/E 400 g ew Mehl 60 52 12 12 1,2 220 g lauwarmes Wasser 0 0 0 0 0 20 g frische Hefe 154 260 134 58 3,4 10 g Zucker 0...